User Tools

Site Tools


203730-4571-grumiaux-la-gi

Grumiaux
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Henri Debehogne
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4571
Đặt tên theo Arthur Grumiaux
Tên thay thế 1985 RY3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6256707
Viễn điểm quỹ đạo 3.7041781
Độ lệch tâm 0.1703844
Chu kỳ quỹ đạo 2056.5697205
Độ bất thường trung bình 27.93530
Độ nghiêng quỹ đạo 1.49535
Kinh độ của điểm nút lên 167.06497
Acgumen của cận điểm 172.32917
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

4571 Grumiaux (1985 RY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1985 bởi Henri Debehogne ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4571 Grumiaux
203730-4571-grumiaux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)