User Tools

Site Tools


203630--k-oa-la-gi

Đak Đoa
Huyện
280px
Địa lý
Diện tích 988,6606
Dân số  
 Tổng cộng

85.072 người (2003)

103.923 người (2013)
 Mật độ 105
Dân tộc Kinh, Gia Rai, Ba Na
Hành chính
Tỉnh Gia Lai
Phân chia hành chính 14 xã, 1 thị trấn
Website Lai

Đak Đoa là một huyện của Việt Nam, thuộc tỉnh Gia Lai.

Thị trấn Đak Đoa, Gia Lai

Huyện Đak Đoa có diện tích 980,41 km², dân số bình quân năm 2003 là 85.072 người và dân số đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2003 là 86.169 người.

Huyện Đak Đoa nằm về phía Bắc tỉnh Gia Lai, phía Đông Bắc giáp huyện KBang, phía Đông và Đông Nam giáp huyện Mang Yang, phía Nam giáp huyện Chư Sê, góc phía Tây Nam giáp huyện Chư Prông, phía Tây Nam giáp thành phố Pleiku, phía Tây Bắc giáp huyện Chư Păh. Phía Bắc giáp huyện Kon Plông của tỉnh Kon Tum. Ở rìa phía Đông huyện có các ngọn núi cao thuộc dải Trường Sơn, là phần kéo dài từ khối núi Ngọc Linh xuống phía Nam, như các ngọn núi: Plei Hlăng (1488 m), Chư Tomoch (1250 m)...

Trong huyện có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Đắk Đoa và 16 xã: A Dơk, Đắk Krong, Đắk Sơ Mei, Glar, Hà Bầu, Hà Đông, Hải Yang, H'neng, H'nol, Ia Băng, Ia Pết, K'dang, Kon Gang, Nam Yang, Tân Bình, Trang. Huyện lỵ là thị trấn Đắk Đoa.

Huyện Đắk Đoa trước là một phần của huyện Mang Yang. Tháng 8 năm 2000, Chính phủ Việt Nam quyết định tách huyện Mang Yang cũ thành hai, nửa phía Tây Bắc thành lập huyện mới mang tên Đắk Đoa, nửa còn lại giữ nguyên tên gọi cũ.

Khi mới thành lập, huyện có 1 thị trấn Đắk Đoa và 14 xã: A Dơk, Đắk Sơ Mei, Glar, Hà Bầu, Hà Đông, Hải Yang, Hneng, Ia Băng, Ia Pết, Kdang, Kon Gang, Nam Yang, Tân Bình, Trang.

Ngày 16-2-2005, thành lập xã Đắk Krong trên cơ sở 3.300 ha diện tích tự nhiên và 3.782 nhân khẩu của xã Đak Sơ Mei.

Ngày 21-4-2006, thành lập xã H'nol trên cơ sở 4.685 ha diện tích tự nhiên và 2.211 nhân khẩu của xã Trang.

Ngày 29-12-2013, Chính phủ Việt Nam ra nghị quyết số 139/NQ-CP, điều chỉnh 2.556,56 ha diện tích tự nhiên và 2.170 nhân khẩu của xã Kon Gang, huyện Đak Đoa để xã Hneng quản lý. Đồng thời, điều chỉnh 1.217,21 ha diện tích tự nhiên, 4.223 nhân khẩu của xã Hneng và 369,05 hà diện tích tự nhiên, 1.492 nhân khẩu của xã Glar, huyện Đak Đoa để thị trấn Đak Đoa quản lý.

Chạy ngang qua giữa địa bàn huyện, theo hướng Tây - Đông, là quốc lộ 19, từ thành phố Pleiku, qua thị trấn Đắk Đoa, sang huyện Mang Yang, thị xã An Khê, rồi đi tỉnh Bình Định.

203630--k-oa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)