User Tools

Site Tools


203530-5991-ivavladis-la-gi

Ivavladis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5991
Tên thay thế 1979 HE3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0892450
Viễn điểm quỹ đạo 2.7379372
Độ lệch tâm 0.1343832
Chu kỳ quỹ đạo 1369.6006633
Độ bất thường trung bình 283.05255
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22386
Kinh độ của điểm nút lên 58.05438
Acgumen của cận điểm 135.78448
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5991 Ivavladis (1979 HE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5991 Ivavladis
203530-5991-ivavladis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)