User Tools

Site Tools


203430-5861-glynjones-la-gi

Glynjones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5861
Tên thay thế 1982 RW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8062174
Viễn điểm quỹ đạo 2.6407528
Độ lệch tâm 0.1876638
Chu kỳ quỹ đạo 1211.0156812
Độ bất thường trung bình 281.53432
Độ nghiêng quỹ đạo 2.11836
Kinh độ của điểm nút lên 326.87467
Acgumen của cận điểm 353.84207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

5861 Glynjones (1982 RW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1982 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5861 Glynjones
203430-5861-glynjones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)