User Tools

Site Tools


203330-5717-damir-la-gi

Damir
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5717
Tên thay thế 1982 UM6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8775342
Viễn điểm quỹ đạo 2.9146782
Độ lệch tâm 0.2164228
Chu kỳ quỹ đạo 1354.7449264
Độ bất thường trung bình 7.92464
Độ nghiêng quỹ đạo 2.27387
Kinh độ của điểm nút lên 355.48900
Acgumen của cận điểm 335.80707
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

5717 Damir (1982 UM6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi Karachkina, L. G. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5717 Damir
203330-5717-damir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)