User Tools

Site Tools


203230-5592-oshima-la-gi

Oshima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Suzuki và Urata
Nơi khám phá Toyota
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5592
Đặt tên theo Yoshiaki Oshima
Tên thay thế 1990 VB4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9747894
Viễn điểm quỹ đạo 3.3715816
Độ lệch tâm 0.0625227
Chu kỳ quỹ đạo 2064.6270713
Độ bất thường trung bình 124.60206
Độ nghiêng quỹ đạo 8.51019
Kinh độ của điểm nút lên 232.11491
Acgumen của cận điểm 93.53753
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0686
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

5592 Oshima (1990 VB4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1990 bởi Suzuki và Urata ở Toyota.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5592 Oshima
203230-5592-oshima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)