User Tools

Site Tools


203130-5453-zakharchenya-la-gi

Zakharchenya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5453
Tên thay thế 1975 VS5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9042581
Viễn điểm quỹ đạo 2.6085201
Độ lệch tâm 0.1560595
Chu kỳ quỹ đạo 1237.9965062
Độ bất thường trung bình 223.20543
Độ nghiêng quỹ đạo 6.33328
Kinh độ của điểm nút lên 167.23430
Acgumen của cận điểm 245.21628
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5453 Zakharchenya (1975 VS5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1975 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5453 Zakharchenya
203130-5453-zakharchenya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)