User Tools

Site Tools


203030-5323-fogh-la-gi

Fogh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5323
Tên thay thế 1986 TL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9272975
Viễn điểm quỹ đạo 2.8723011
Độ lệch tâm 0.1968922
Chu kỳ quỹ đạo 1357.8781374
Độ bất thường trung bình 276.28726
Độ nghiêng quỹ đạo 3.31494
Kinh độ của điểm nút lên 61.70020
Acgumen của cận điểm 346.92355
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5323 Fogh (1986 TL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1986 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5323 Fogh
203030-5323-fogh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)