User Tools

Site Tools


202930-5204-herakleitos-la-gi

Herakleitos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5204
Đặt tên theo Heraclitus
Tên thay thế 1988 CN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7031672
Viễn điểm quỹ đạo 3.5736186
Độ lệch tâm 0.1386779
Chu kỳ quỹ đạo 2030.7637008
Độ bất thường trung bình 229.89794
Độ nghiêng quỹ đạo 0.86553
Kinh độ của điểm nút lên 175.23369
Acgumen của cận điểm 302.91674
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5204 Herakleitos (1988 CN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1988 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5204 Herakleitos
202930-5204-herakleitos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)