User Tools

Site Tools


202830-5096-luzin-la-gi

Luzin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5096
Đặt tên theo Nikolai Luzin
Tên thay thế 1983 RC5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0034099
Viễn điểm quỹ đạo 2.7009795
Độ lệch tâm 0.1482806
Chu kỳ quỹ đạo 1317.6750590
Độ bất thường trung bình 247.31798
Độ nghiêng quỹ đạo 7.24721
Kinh độ của điểm nút lên 323.51267
Acgumen của cận điểm 109.46677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5096 Luzin (1983 RC5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1983 bởi L. V. Zhuravleva ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5096 Luzin
202830-5096-luzin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)