User Tools

Site Tools


202630-4785-petrov-la-gi

Petrov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 17 tháng 12 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4785
Đặt tên theo Andrey Petrov
Tên thay thế 1984 YH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4949621
Viễn điểm quỹ đạo 2.8315907
Độ lệch tâm 0.0631982
Chu kỳ quỹ đạo 1587.5330675
Độ bất thường trung bình 156.63101
Độ nghiêng quỹ đạo 2.68354
Kinh độ của điểm nút lên 301.80419
Acgumen của cận điểm 114.27054
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

4785 Petrov (1984 YH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 12 năm 1984 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj. Nó được đặt tên theo nhà soạn nhạc người Nga là Andrei Petrov.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, Fifth Edition. Springer. ISBN 978-3-540-00238-3. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4785 Petrov
202630-4785-petrov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)