User Tools

Site Tools


202330-5990-panticapaeon-la-gi

Panticapaeon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5990
Đặt tên theo Panticapaeum
Tên thay thế 1977 EO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0294255
Viễn điểm quỹ đạo 2.4575489
Độ lệch tâm 0.0954147
Chu kỳ quỹ đạo 1227.3935419
Độ bất thường trung bình 52.64586
Độ nghiêng quỹ đạo 7.01858
Kinh độ của điểm nút lên 344.55951
Acgumen của cận điểm 225.13865
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5990 Panticapaeon (1977 EO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5990 Panticapaeon
202330-5990-panticapaeon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)