User Tools

Site Tools


202230-5859-ostozhenka-la-gi

Ostozhenka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5859
Tên thay thế 1979 FD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0659713
Viễn điểm quỹ đạo 2.7950359
Độ lệch tâm 0.1499822
Chu kỳ quỹ đạo 1384.0214797
Độ bất thường trung bình 257.44130
Độ nghiêng quỹ đạo 2.71429
Kinh độ của điểm nút lên 142.26414
Acgumen của cận điểm 29.98809
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5859 Ostozhenka (1979 FD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5859 Ostozhenka
202230-5859-ostozhenka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)