User Tools

Site Tools


202130-5716-pickard-la-gi

Pickard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 17 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5716
Tên thay thế 1982 UH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9200555
Viễn điểm quỹ đạo 2.8353021
Độ lệch tâm 0.1924664
Chu kỳ quỹ đạo 1339.1468177
Độ bất thường trung bình 335.96120
Độ nghiêng quỹ đạo 2.28125
Kinh độ của điểm nút lên 257.36490
Acgumen của cận điểm 147.14335
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

5716 Pickard (1982 UH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1982 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5716 Pickard
202130-5716-pickard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)