User Tools

Site Tools


202030-5591-koyo-la-gi

Koyo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Oohira
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5591
Đặt tên theo Kōyō Kawanishi
Tên thay thế 1990 VF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5458309
Viễn điểm quỹ đạo 3.0167209
Độ lệch tâm 0.0846536
Chu kỳ quỹ đạo 1694.1994470
Độ bất thường trung bình 295.30738
Độ nghiêng quỹ đạo 4.22605
Kinh độ của điểm nút lên 188.24918
Acgumen của cận điểm 189.65560
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5591 Koyo (1990 VF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1990 bởi T. Urata ở Oohira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5591 Koyo
202030-5591-koyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)