User Tools

Site Tools


201930-5451-plato-la-gi

Plato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5451
Đặt tên theo Plato
Tên thay thế 4598 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1687450
Viễn điểm quỹ đạo 2.8969368
Độ lệch tâm 0.1437500
Chu kỳ quỹ đạo 1472.3474138
Độ bất thường trung bình 20.34795
Độ nghiêng quỹ đạo 1.75998
Kinh độ của điểm nút lên 10.92880
Acgumen của cận điểm 254.85192
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

5451 Plato (4598 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5451 Plato
201930-5451-plato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)