User Tools

Site Tools


201830-5321-jagras-la-gi

Jagras
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5321
Tên thay thế 1985 VN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0081652
Viễn điểm quỹ đạo 3.1523108
Độ lệch tâm 0.2217132
Chu kỳ quỹ đạo 1513.8681678
Độ bất thường trung bình 193.35333
Độ nghiêng quỹ đạo 13.58932
Kinh độ của điểm nút lên 210.28255
Acgumen của cận điểm 139.12575
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5321 Jagras (1985 VN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1985 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5321 Jagras
201830-5321-jagras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)