User Tools

Site Tools


201730-5203-pavarotti-la-gi

Pavarotti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Z. Vavrova
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5203
Đặt tên theo Luciano Pavarotti
Tên thay thế 1984 SF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8233107
Viễn điểm quỹ đạo 2.6463101
Độ lệch tâm 0.1841318
Chu kỳ quỹ đạo 1220.2799132
Độ bất thường trung bình 65.78397
Độ nghiêng quỹ đạo 2.79929
Kinh độ của điểm nút lên 293.48256
Acgumen của cận điểm 11.79806
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5203 Pavarotti (1984 SF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1984 bởi Z. Vavrova ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5203 Pavarotti
201730-5203-pavarotti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)