User Tools

Site Tools


201530-4892-chrispollas-la-gi

Chrispollas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi CERGA
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4892
Tên thay thế 1985 TV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1041346
Viễn điểm quỹ đạo 2.5657230
Độ lệch tâm 0.0988442
Chu kỳ quỹ đạo 1303.1934611
Độ bất thường trung bình 347.78375
Độ nghiêng quỹ đạo 8.56138
Kinh độ của điểm nút lên 211.91213
Acgumen của cận điểm 306.48840
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

4892 Chrispollas (1985 TV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1985 bởi CERGA ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4892 Chrispollas
201530-4892-chrispollas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)