User Tools

Site Tools


201430-4783-wasson-la-gi

Wasson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4783
Tên thay thế 1983 AH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0225563
Viễn điểm quỹ đạo 3.0814877
Độ lệch tâm 0.2074691
Chu kỳ quỹ đạo 1489.1040396
Độ bất thường trung bình 83.30733
Độ nghiêng quỹ đạo 16.60152
Kinh độ của điểm nút lên 109.42175
Acgumen của cận điểm 357.29800
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0455
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.70

4783 Wasson (1983 AH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1983 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar. Tiểu hành tinh đặt tên theo John Wasson, một giáo sư ở UCLA.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, Fifth Edition. Springer. ISBN 978-3-540-00238-3. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4783 Wasson
201430-4783-wasson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)