User Tools

Site Tools


201330-4674-pauling-la-gi

4674 Pauling là một tiểu hành tinh nằm trong vành đai tiểu hành tinh chính. Tiểu hành tinh này thuộc họ tiểu hành tinh Hungary.[1] Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ngày 2 tháng 5 năm 1989 from Đài thiên văn Palomar. Pauling có đường kính khoảng 8 km[1]. Nó được đặt theo tên nhà khoa học Linus Pauling.

  1. ^ a ă Warner, Brian D.; Pravec, Petr; Kusnirák, Peter; Foote, Cindy; Foote, Jerry; Galád, Adrián; Gajdos, Stefan; Kornos, Leos; Világi, Jozef; Higgins, David; Nudds, Shannon; Kugly, Yurij N.; Gaftonyuk, Ninel M. (tháng 6 năm 2006). “Lightcurves analysis for Hungaria asteroids 3854 George, 4440 Tchantches và 4674 Pauling”. The Minor Planet Bulletin (ISSN 1052-8091). Bulletin of the Minor Planets Section of the Association of Lunar và Planetary Observers 33 (2): 34–35. Bibcode:2006MPBu...33...34W. 
201330-4674-pauling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)