User Tools

Site Tools


201230-4569-baerbel-la-gi

Baerbel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4569
Tên thay thế 1985 GV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4205681
Viễn điểm quỹ đạo 2.7489747
Độ lệch tâm 0.0635272
Chu kỳ quỹ đạo 1517.8597065
Độ bất thường trung bình 163.47539
Độ nghiêng quỹ đạo 14.50181
Kinh độ của điểm nút lên 205.72776
Acgumen của cận điểm 30.97049
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

4569 Baerbel (1985 GV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1985 bởi Carolyn S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4569 Baerbel
201230-4569-baerbel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)