User Tools

Site Tools


200930-5989-sorin-la-gi

Sorin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 26 tháng 8 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5989
Tên thay thế 1976 QC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7583176
Viễn điểm quỹ đạo 2.5610024
Độ lệch tâm 0.1858359
Chu kỳ quỹ đạo 1159.2484000
Độ bất thường trung bình 17.67500
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86366
Kinh độ của điểm nút lên 332.67578
Acgumen của cận điểm 340.68302
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

5989 Sorin (1976 QC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 8 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5989 Sorin
200930-5989-sorin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)