User Tools

Site Tools


200830-5858-borovitskia-la-gi

Borovitskia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5858
Tên thay thế 1978 SU5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2114415
Viễn điểm quỹ đạo 2.4179871
Độ lệch tâm 0.0446158
Chu kỳ quỹ đạo 1286.3067218
Độ bất thường trung bình 10.61389
Độ nghiêng quỹ đạo 5.86910
Kinh độ của điểm nút lên 225.51325
Acgumen của cận điểm 304.62514
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5858 Borovitskia (1978 SU5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1978 bởi Chernykh, L. I. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5858 Borovitskia
200830-5858-borovitskia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)