User Tools

Site Tools


200730-5715-kramer-la-gi

Kramer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5715
Tên thay thế 1982 SE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6581023
Viễn điểm quỹ đạo 3.7227003
Độ lệch tâm 0.1668439
Chu kỳ quỹ đạo 2081.4519561
Độ bất thường trung bình 173.93878
Độ nghiêng quỹ đạo 4.00233
Kinh độ của điểm nút lên 283.85849
Acgumen của cận điểm 92.69423
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

5715 Kramer (1982 SE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1982 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5715 Kramer
200730-5715-kramer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)