User Tools

Site Tools


200630-5589-de-meis-la-gi

5589 De Meis
Tên
Tên De Meis
Tên chỉ định 1990 SD14
Phát hiện
Người phát hiện H. Debehogne
Ngày phát hiện 23 tháng 9 năm 1990
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Lệch tâm (e) 0.0427684
Bán trục lớn (a) 2.7489700 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6314010 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8665390 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.56 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 2.01583°
Kinh độ (Ω) 219.04035°
Acgumen (ω) 42.18192°
Độ bất thường trung bình (M) 44.17861°

5589 De Meis là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1664.7669056 ngày (4.56 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2008. 
200630-5589-de-meis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)