User Tools

Site Tools


200430-5320-lisbeth-la-gi

Lisbeth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Jensen
Nơi khám phá Brorfelde
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5320
Tên thay thế 1985 VD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6653384
Viễn điểm quỹ đạo 3.6241384
Độ lệch tâm 0.1524451
Chu kỳ quỹ đạo 2036.9258444
Độ bất thường trung bình 64.61813
Độ nghiêng quỹ đạo 5.62802
Kinh độ của điểm nút lên 126.96560
Acgumen của cận điểm 214.33140
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5320 Lisbeth (1985 VD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1985 bởi P. Jensen ở Brorfelde.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5320 Lisbeth
200430-5320-lisbeth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)