User Tools

Site Tools


200230-5094-seryozha-la-gi

Seryozha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5094
Tên thay thế 1982 UT6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5953093
Viễn điểm quỹ đạo 3.0833105
Độ lệch tâm 0.0859366
Chu kỳ quỹ đạo 1747.5017278
Độ bất thường trung bình 169.86254
Độ nghiêng quỹ đạo 1.66247
Kinh độ của điểm nút lên 358.08391
Acgumen của cận điểm 351.46061
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5094 Seryozha (1982 UT6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5094 Seryozha
200230-5094-seryozha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)