User Tools

Site Tools


200130-4891-blaga-la-gi

Blaga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bulgarian National Observatory
Nơi khám phá Rozhen
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4891
Tên thay thế 1984 GR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9738095
Viễn điểm quỹ đạo 3.3593089
Độ lệch tâm 0.0608704
Chu kỳ quỹ đạo 2058.1633533
Độ bất thường trung bình 59.89251
Độ nghiêng quỹ đạo 2.30477
Kinh độ của điểm nút lên 338.73101
Acgumen của cận điểm 259.65162
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

4891 Blaga (1984 GR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1984 bởi Bulgarian National Observatory ở Rozhen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4891 Blaga
200130-4891-blaga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)