User Tools

Site Tools


200030-4782-gembloux-la-gi

Gembloux
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Henri Debehogne và Houziaux
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4782
Đặt tên theo Gembloux
Tên thay thế 1980 TH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6242759
Viễn điểm quỹ đạo 3.0550991
Độ lệch tâm 0.0758575
Chu kỳ quỹ đạo 1747.8503504
Độ bất thường trung bình 322.86196
Độ nghiêng quỹ đạo 1.34288
Kinh độ của điểm nút lên 339.35017
Acgumen của cận điểm 346.16141
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

4782 Gembloux (1980 TH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1980 bởi Henri Debehogne và Houziaux ở Đài thiên văn Haute-Provence. Nó được đặt theo tên Belgian city thuộc Gembloux, a French-speaking region with strong science connections.[1]

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4782 Gembloux
  1. ^ Schmadel, Lutz (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, Fifth Edition. Springer. ISBN 978-3-540-00238-3. 
200030-4782-gembloux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)