User Tools

Site Tools


199930-4673-bortle-la-gi

Bortle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 6 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4673
Tên thay thế 1988 LF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4025296
Viễn điểm quỹ đạo 2.6968894
Độ lệch tâm 0.0577242
Chu kỳ quỹ đạo 1487.0804925
Độ bất thường trung bình 83.43209
Độ nghiêng quỹ đạo 16.21862
Kinh độ của điểm nút lên 104.56890
Acgumen của cận điểm 343.87075
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

4673 Bortle (1988 LF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 6 năm 1988 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • vành đai tiểu hành tinh
  • 243 Ida
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4673 Bortle
199930-4673-bortle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)