User Tools

Site Tools


199730-4465-rodita-la-gi

Rodita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Burnasheva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4465
Tên thay thế 1969 TD5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1142820
Viễn điểm quỹ đạo 2.7612332
Độ lệch tâm 0.1326939
Chu kỳ quỹ đạo 1390.2221505
Độ bất thường trung bình 328.66582
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28837
Kinh độ của điểm nút lên 51.29067
Acgumen của cận điểm 63.07484
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4465 Rodita (1969 TD5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1969 bởi B. A. Burnasheva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4465 Rodita
199730-4465-rodita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)