User Tools

Site Tools


199430-4124-herriot-la-gi

Herriot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Zdeňka Vávrová
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4124
Đặt tên theo James Herriot
Tên thay thế 1986 SE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6964405
Viễn điểm quỹ đạo 2.8765277
Độ lệch tâm 0.0323144
Chu kỳ quỹ đạo 1698.9604439
Độ bất thường trung bình 156.86460
Độ nghiêng quỹ đạo 3.60008
Kinh độ của điểm nút lên 331.06520
Acgumen của cận điểm 113.15630
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0452
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.50

4124 Herriot (1986 SE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được nhà thiên văn học Zdeňka Vávrová người Cộng hòa séc phát hiện vào ngày 29 tháng 9, năm 1986 tại Đài thiên văn Kleť.Tiểu hành tinh này được đặt theo tên của James Herriot.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4124 Herriot
199430-4124-herriot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)