User Tools

Site Tools


199330-5988-gorodnitskij-la-gi

Gorodnitskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nikolai Stepanovich Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5988
Tên thay thế 1976 GN2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2580800
Viễn điểm quỹ đạo 3.1052668
Độ lệch tâm 0.1579586
Chu kỳ quỹ đạo 1604.0106683
Độ bất thường trung bình 51.40232
Độ nghiêng quỹ đạo 12.89697
Kinh độ của điểm nút lên 177.99173
Acgumen của cận điểm 94.41773
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5988 Gorodnitskij (1976 GN2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi Nikolai Stepanovich Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5988 Gorodnitskij
199330-5988-gorodnitskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)