User Tools

Site Tools


199230-5857-neglinka-la-gi

Neglinka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5857
Tên thay thế 1975 TM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9544827
Viễn điểm quỹ đạo 2.5636127
Độ lệch tâm 0.1348201
Chu kỳ quỹ đạo 1240.1851403
Độ bất thường trung bình 226.13134
Độ nghiêng quỹ đạo 2.20406
Kinh độ của điểm nút lên 171.06151
Acgumen của cận điểm 193.18260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5857 Neglinka (1975 TM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1975 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5857 Neglinka
199230-5857-neglinka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)