User Tools

Site Tools


199130-5714-krasinsky-la-gi

Krasinsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5714
Tên thay thế 1982 PR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4880750
Viễn điểm quỹ đạo 3.7631900
Độ lệch tâm 0.2039771
Chu kỳ quỹ đạo 2018.3909051
Độ bất thường trung bình 211.02929
Độ nghiêng quỹ đạo 1.08034
Kinh độ của điểm nút lên 30.53119
Acgumen của cận điểm 338.48856
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5714 Krasinsky (1982 PR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1982 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5714 Krasinsky
199130-5714-krasinsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)