User Tools

Site Tools


198830-5319-petrovskaya-la-gi

Petrovskaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5319
Tên thay thế 1985 RK6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9088241
Viễn điểm quỹ đạo 2.6039853
Độ lệch tâm 0.1540418
Chu kỳ quỹ đạo 1238.0093635
Độ bất thường trung bình 315.15225
Độ nghiêng quỹ đạo 6.23436
Kinh độ của điểm nút lên 200.65398
Acgumen của cận điểm 81.17672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5319 Petrovskaya (1985 RK6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1985 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5319 Petrovskaya
198830-5319-petrovskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)