User Tools

Site Tools


198730-5093-svirelia-la-gi

Svirelia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5093
Tên thay thế 1982 TG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2165387
Viễn điểm quỹ đạo 3.1083993
Độ lệch tâm 0.1674875
Chu kỳ quỹ đạo 1586.8112011
Độ bất thường trung bình 305.98006
Độ nghiêng quỹ đạo 12.72084
Kinh độ của điểm nút lên 216.14085
Acgumen của cận điểm 191.97583
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5093 Svirelia (1982 TG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5093 Svirelia
198730-5093-svirelia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)