User Tools

Site Tools


198630-4781-sl-dkovi-la-gi

4781 Sládkovič là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1156.91 ngày (3.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1980 bởi Z. Vavrova ở Klet. Nó được đặt theo tên của nhà thơ Slovak Andrej Sládkovič.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
  2. ^ Schmadel, Lutz (2003). Dictionary of Minor Planet Têns, Fifth Edition. Springer. ISBN 978-3-540-00238-3. 
198630-4781-sl-dkovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)