User Tools

Site Tools


198530-4672-takuboku-la-gi

Takuboku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4672
Đặt tên theo Takuboku Ishikawa
Tên thay thế 1988 HB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0125006
Viễn điểm quỹ đạo 3.3587850
Độ lệch tâm 0.0543508
Chu kỳ quỹ đạo 2076.7969514
Độ bất thường trung bình 143.19465
Độ nghiêng quỹ đạo 15.55809
Kinh độ của điểm nút lên 91.90385
Acgumen của cận điểm 174.30221
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0609
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.90

4672 Takuboku (1988 HB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1988 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro. Nó được đặt theo tên the Japanese poet Takuboku Ishikawa (1886–1912).[1]

  1. ^ Ý nghĩa tên gọi tiểu hành tinh (4501-5000). See also: Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns. Springer, 5th ed. (ISBN 3-540-00238-3). "(4672) Takuboku", p. 402.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4672 Takuboku
198530-4672-takuboku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)