User Tools

Site Tools


198430-4567-be-v-la-gi

4567 Bečvář
Tên
Tên Bečvář
Tên chỉ định 1982 SO1
Phát hiện
Người phát hiệns M. Mahrova
Ngày phát hiện 17 tháng 9 năm 1982
Nơi phát hiện đài thiên văn Klet
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1994482
Bán trục lớn (a) 2.5854995 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0698263 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.1011727 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.16 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 13.09840°
Kinh độ (Ω) 181.72518°
Acgumen (ω) 141.22163°
Độ bất thường trung bình (M) 90.26094°

4567 Bečvář là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1518.5011011 ngày (4.16 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
198430-4567-be-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)