User Tools

Site Tools


198230-5987-liviogratton-la-gi

5987 Liviogratton là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1385.5396995 ngày (3.79 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 6 năm 1975.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
198230-5987-liviogratton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)