User Tools

Site Tools


198130-5855-yukitsuna-la-gi

Yukitsuna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Natori và Urata
Nơi khám phá Yakiimo
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5855
Tên thay thế 1992 UO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1613325
Viễn điểm quỹ đạo 2.9456043
Độ lệch tâm 0.1535699
Chu kỳ quỹ đạo 1490.3701595
Độ bất thường trung bình 335.42874
Độ nghiêng quỹ đạo 15.50541
Kinh độ của điểm nút lên 20.76355
Acgumen của cận điểm 323.30598
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5855 Yukitsuna (1992 UO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1992 bởi Natori và Urata ở Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5855 Yukitsuna
198130-5855-yukitsuna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)