User Tools

Site Tools


197830-5447-lallement-la-gi

Lallement
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5447
Tên thay thế 1991 PO14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7086709
Viễn điểm quỹ đạo 3.2348125
Độ lệch tâm 0.0885241
Chu kỳ quỹ đạo 1871.1776324
Độ bất thường trung bình 318.57324
Độ nghiêng quỹ đạo 9.80409
Kinh độ của điểm nút lên 343.87173
Acgumen của cận điểm 121.79651
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5447 Lallement (1991 PO14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5447 Lallement
197830-5447-lallement-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)