User Tools

Site Tools


197730-5318-dientzenhofer-la-gi

5318 Dientzenhofer

Tên
Tên Dientzenhofer
Tên chỉ định 1985 HG1
Phát hiện
Người phát hiện Antonín Mrkos
Ngày phát hiện 21 tháng 4 năm 1985
Nơi phát hiện Đài thiên văn Kleť
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 18 tháng 8 năm 2005 (JDCT 2453600.5)
Độ lệch tâm (e) 0,1341971
Bán trục lớn (a) 2.372 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1,9822177 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2,5964765 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3,47 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3,31078°
Kinh độ (Ω) 107,75075°
Acgumen (ω) 53,91479°
Độ bất thường trung bình (M) 165,37610°

5318 Dientzenhofer là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời. Nó được đặt theo tên Christoph Dientzenhofer (1655-1722) và his son Kilian Ignaz Dientzenhofer (1689-1751), members thuộc Dientzenhofer family of architects.

  • Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5318 Dientzenhofer
197730-5318-dientzenhofer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)