User Tools

Site Tools


197630-t-l-ng-la-gi

Tà Lùng là một thị trấn cửa khẩu và là huyện lị của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Thị trấn có vị trí:

  • Bắc giáp thị trấn Hòa Thuận
  • Đông giáp Trung Quốc
  • Nam giáp Trung Quốc và xã Mỹ Hưng
  • Tây giáp thị trấn Hòa Thuận

Thị trấn Tà Lùng được thành lập vào ngày 11 tháng 08 năm 1999 trên cơ sở 636,2 ha diện tích tự nhiên và 2.249 người của xã Tà Lùng cũ. Phần còn lại của xã Tà Lùng được đổi tên thành xã Hòa Thuận và nay là thị trấn Hòa Thuận.[1] Thị trấn là điểm cuối của quốc lộ 3 và cũng là điểm cuối của sông Bằng trên lãnh thổ Việt Nam. Thị trấn có cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu và là cửa khẩu chính của tỉnh Cao Bằng.

Thị trấn Tà Lùng gồm các xóm Pò Tập, Phia Khoang, Hưng Long, Bó Pu, Pác Phéc, Đoỏng Lèng, Pó Pết. Các núi chính tại thị trấn là núi Kỳ Lân và núi Phia Cáy. Trên địa bàn thị trấn có nhà máy đường Phục Hòa.

Tại bản Phia Khoang dưới chân núi Phia Khoang, cách cửa khẩu Tà Lùng gần 1 km, ngày 01/12/2014 Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khởi công xây dựng "chùa Trúc Lâm Tà Lùng" [3]. Chùa Trúc Lâm Tà Lùng hoàn thành ngày 30/11/2016, cùng với "chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc" đã xây dựng, phụng sự hoạt động tín ngưỡng và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em trong vùng biên cương đất nước [4].

197630-t-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)