User Tools

Site Tools


197530-5092-manara-la-gi

Manara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 21 tháng 3 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5092
Tên thay thế 1982 FJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0036162
Viễn điểm quỹ đạo 3.3924184
Độ lệch tâm 0.0607880
Chu kỳ quỹ đạo 2088.9095614
Độ bất thường trung bình 195.12653
Độ nghiêng quỹ đạo 16.09751
Kinh độ của điểm nút lên 359.22891
Acgumen của cận điểm 200.37322
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1014
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.00

5092 Manara (1982 FJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1982 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5092 Manara
197530-5092-manara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)