User Tools

Site Tools


197430-4889-praetorius-la-gi

Praetorius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4889
Đặt tên theo Michael Praetorius
Tên thay thế 1982 UW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5093239
Viễn điểm quỹ đạo 3.6989479
Độ lệch tâm 0.1916192
Chu kỳ quỹ đạo 1997.6045392
Độ bất thường trung bình 182.06524
Độ nghiêng quỹ đạo 13.87463
Kinh độ của điểm nút lên 186.38894
Acgumen của cận điểm 273.16502
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0908
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.90

4889 Praetorius (1982 UW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1982 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

Tênd after Michael Praetorius, a German composer.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4889 Praetorius
197430-4889-praetorius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)