User Tools

Site Tools


197330-4463-marschwarzschild-la-gi

Marschwarzschild
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4463
Đặt tên theo Martin Schwarzschild
Tên thay thế 1954 UO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6039791
Viễn điểm quỹ đạo 3.7630457
Độ lệch tâm 0.1820421
Chu kỳ quỹ đạo 2074.7140252
Độ bất thường trung bình 137.20973
Độ nghiêng quỹ đạo 1.83601
Kinh độ của điểm nút lên 157.98579
Acgumen của cận điểm 253.14151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4463 Marschwarzschild (1954 UO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1954, bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana ở Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana.

Meanings of minor planet names: 4001–4500

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4463 Marschwarzschild
197330-4463-marschwarzschild-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)