User Tools

Site Tools


197130-5986-xenophon-la-gi

Xenophon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5986
Đặt tên theo Xenophon
Tên thay thế 1969 TA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0837116
Viễn điểm quỹ đạo 2.6563542
Độ lệch tâm 0.1208090
Chu kỳ quỹ đạo 1332.6926043
Độ bất thường trung bình 234.52422
Độ nghiêng quỹ đạo 7.46342
Kinh độ của điểm nút lên 233.92824
Acgumen của cận điểm 94.92433
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5986 Xenophon (1969 TA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1969 bởi P. Wild ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5986 Xenophon
197130-5986-xenophon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)